ابقى على تواصل
رسم ساندي مخروط
  1. الصفحة الرئيسية
  2. أخبار

رسم ساندي مخروط

شکل روبرو، یک دایرهٔ واحد را نشان می‌دهد که توابع مثلثاتی زاویهٔ θ روی آن رسم شده‌اند. هنگامی که شعاع OA با زاویهٔ θ نسبت به محور افقی روی دایره زده شود، می‌توان مقدار توابع مثلثاتی را به صورت ...

المنتجات الموصى بها

كلمات مشهورة

top
pc-kf